Zima ještě oficiálně neskončila, v Jablonci už se zametá

V centru města a kolem přehrady, kde se, zvlášť v pěkném počasí, pohybuje velké množství lidí, už technické služby začaly zametat chodníky a uklízet odpadky. Pracovníci odd. správy komunikací také mapují škody, které napáchala zima a začínají sestavovat plán oprav. O výši částky na opravy škod způsobených zimou se rozhodne až po sestavení kompletního přehledu v příštích týdnech.   

Opravy výtluků

„Výtluky na vozovkách se dle potřeby opravují aditivní obalovanou studenou směsí, kterou je možné použít až do -10˚C a slouží právě pro potřeby provizorních oprav v zimních měsících. K definitivním opravám povrchů dojde, jakmile na jaře rozjedou výrobu obalovny a klimatické podmínky opravy dovolí,“ vysvětluje vedoucí odd. správa komunikací Pavel Kozák. 

Během zimy řešili vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí v Jablonci 36 havarijních stavů. I v těchto případech jsou ulice a chodníky opravené pouze provizorně a síťaři se budou na konkrétní místa vracet kvůli finálním povrchům, až to počasí dovolí. 

Ne všechny komunikace v Jablonci jsou městské, a tak stejně jako v případě zimní údržby platí, že město Jablonec nad Nisou zajišťuje pouze opravy městských ulic. Výtluky jsou i na silnicích vyšších tříd, které patří státu a kraji. Mezi státní silnice ve správě ŘSD patří třeba ulice Pražská nebo 5. května, pod krajskou správu silnic spadají např. ulice Palackého  – úsek od světelné křižovatky s ul. U Přehrady směrem do Mšena, ulice U Přehrady, Tovární nebo Želivského.

Zametání a úklid

Jarní úklid začne během března, zatím dochází k tzv. předmetání. Začíná se jako vždy v centru města a u přehrady a postupuje se k okrajovým částem. Zatímco ve středu města jde spíš o úklid inertních posypových materiálů, kolem přehrady je potřeba uklízet hlavně odpadky a také psí exkrementy. I když to k povinnostem města nepatří, uklízí pracovníci VPP i poklady po psích mazlíčcích. „Zaměřili jsme se opět na první a druhou přehradu, ale i centrum. Nasbírali jsme neuvěřitelných 28 pytlů obsahujících 260 kg exkrementů,“ prozradila Hana Dašková, vedoucí oddělení organizace a veřejných prací jabloneckého magistrátu.