Výstavba heliportu omezí provoz v areálu Krajské nemocnice Liberec

Výstavba heliportu významně omezí po dobu příštích osmi týdnů provoz v areálu Krajské nemocnice Liberec. Od pondělka 16. září začala montáž ocelové konstrukce nově budovaného heliportu v liberecké nemocnici. Stavební práce z bezpečnostních důvodů až do 6. listopadu výrazně omezí provoz ve spodní části areálu nemocnice. 

„V pondělí je uzavřena cesta pod parkem u Pavilonu chirurgických oborů A a postupně uzavřeme celý park,“ popsal vedoucí oddělení investic a dotací Tomáš Martenek. S postupujícími stavebními pracemi na montáži konstrukce dojde od 1. října k uzavření cesty pod parkem a křižovatky mezi budovou V – staré interny, hospodářskou budovou H a objektem stravovacího provozu J. Zcela uzavřena bude i vnitřní cesta areálem k objektu D - Léčebny dlouhodobě nemocných na Jablonecké ulici. „Podle potřeby budeme také uzavírat cestu pod Pavilonem chirurgických oborů v budově A spolu se vstupem do budovy A2. Zajištěn ale bude vždy přístup a vstup pod střechu urgentního traumatologického příjmu a vstup do budovy A1. V této době nebude také možný průchod přes uzavřené prostory,“ upozornil Tomáš Martenek. V této době, kdy nebude možné z bezpečnostních důvodů areálem ve spodní části ani procházet, mohou návštěvníci použít k průchodu do Pavilonu interních oborů v budově B jen nadzemní spojovací chodbu.
 
Ke vstupu do areálu nemocnice je proto doporučen horní vchod z  Husovy ulice anebo z ulice Klášterní. Vedení nemocnice se omlouvá všem návštěvníkům za vzniklé komplikace, které úzce souvisí s jejich bezpečností.