V Jablonci jsme si připomněli srpen 68 Modlitbou pro Martu

U památníku Bojovníků za svobodu a obětem bezpráví v parku v ulici Generála Mrázka dnes v 11 hodin proběhlo slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Hojná účast veřejnosti i zástupců různých organizací byla důkazem toho, že téma srpnových událostí je pro Jablonečany stále živé. Pro mnohé z přítomných znamenal srpen 1968 mezník v jejich životech. 

„Před padesáti lety mínus jeden den český národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu a ráno se probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát, v den mínus jedna, nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť,“ řekl v úvodu svého projevu primátor města a poslanec Parlamentu ČR Petr Beitl.

Slavnostní okamžik podtrhly melodie typické pro srpnové události, písně Karla Kryla a zejména Modlitba pro Martu v podání Lídy Dostálové za houslového doprovodu Františka Lamače. Českou státní hymnu zcela spontánně zpívali společně všichni přítomní. 

Květiny k památníku za statutární město Jablonec nad Nisou položili primátor Petr Beitl a náměstek pro ekonomiku a majetek města Miloš Vele. S květinovým darem se připojila i poslankyně Parlamentu ČR Jana Pastuchová, zástupci Armády České republiky, ředitelka ČČK Jablonec nad Nisou Kateřina Havlová, vedení Centra sociálních služeb, zástupci jabloneckých klubů seniorů a další občané. Hold obětem srpnové okupace a následujících let přišli vzdát také představitelé Policie ČR, Vězeňské služby ČR nebo Hasičského záchranného sboru LK.