V České Lípě se konalo setkání starostů a starostek za přítomnosti ministra Brabce

Zadržování vody v krajině, zemědělství, myslivost, kůrovcová kalamita, dotační programy, rekodifikace stavebního práva nebo nezaměstnanost v okrese Česká Lípa se staly hlavními tématy setkání padesátky starostek a starostů z Českolipska a Novoborska. Diskutovali například s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), ředitelem SFŽP, zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství  nebo složek integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Akci pro představitele obcí s rozšířenou působností zorganizovala města Česká Lípa v čele se starostkou Jitkou Volfovou (ANO).

„Sama jako starostka vím, jak je někdy těžké se dostat k relevantním a aktuálním informacím. Ve čtvrtek jsme je měli přímo od zdroje a na jednom místě. Například jsme se dozvěděli skvělou zprávu, že Ministerstvo životního prostředí počítá s podporou opatření vody v krajině, což je v současné době velmi rezonující téma. Další pozitivní zprávou, která na setkání zazněla je, že ministerstvo pro místní rozvoj podpoří realizaci všech projektů školek, které má v zásobníku. V tom spatřuji zásadní význam setkání, která se konají pravidelně dvakrát do roka a v jejich pořádání se střídají Česká Lípa a Nový Bor, tentokrát byla pořádajícím městem Česká Lípa“ informuje starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Význam akce potvrzuje i ministr životního prostředí Richard Brabec: „Bylo zajímavé slyšet přímo od starostů, že náš dotační program na domovní čistírny odpadních vod vítají. Jsou totiž stovky menších obcí, kterým se z ekonomických důvodů stavba centrálních čistíren odpadních vod nevyplatí, protože jsou investičně i provozně drahé.“ A dodává: „Domovní čistírny odpadních jsou provozovány jednotlivými občany, ale pod dohledem obce. Těchto projektů je v celé České republice již okolo padesáti a je o ně velký zájem.“

Kromě ministra životního prostředí a ředitele SFŽP, na setkání vystoupili představitelé ministerstva zemědělství, Úřadu práce ČR, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, náměstek hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanost Petr Tulpa nebo zástupci ministerstva pro místní rozvoj.

Velkou diskuzi vyvolalo téma vody a její zadržování v krajině. Starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) uvedl, že má dobré zkušenosti jak s ministerstvem životního prostředí, tak se Státním fondem životního prostředí, který poskytl obci Ralsko dotaci na odbahnění rybníků. Někteří starostové však hovořili o tom, že se často dostávají do začarovaného kruhu a některé problémy se jim řešit nedaří. Ministr Brabec v této souvislosti opět zdůraznil důležitost takového setkání a náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík přislíbil pomoc v jednání s příslušnými povodími.

„Vážím si toho, že si na nás udělali čas i zástupci ministerstev a osobně nám přijeli vysvětlit některá témata. Je tak vidět, že jim dění v regionech není lhostejné. Zároveň mě těší velká účast ze strany obcí, které se chtějí rozvíjet a dělat maximum dobrého pro své obyvatele. Vyměnili jsme si vzájemně zkušenosti a můžeme se také lépe připravovat na budoucí výzvy a projekty,“ dodává starostka České Lípy Jitka Volfová.