Unikátní operace kolenního kloubu v Panochově nemocnici v Turnově

Unikátní technikou provedli v pondělí ortopedi operaci kolenního kloubu v Panochově nemocnici v Turnově. Pacientovi implantovali novým způsobem náhradu kolenního kloubu. Zákrok, který je pro pacienta šetrnější, ale dosud nehradí zdravotní pojišťovny, a proto ji uhradila firma Zimmer, která nový operační program „Patient Specific Instruments Custom Made Device“ turnovské nemocnici nabídla. 

„Podstatou operace je, že jsou na základě snímků z CT  nebo magnetické rezonance dolní končetiny pacienta  individuálně připravené šablony pro opracování  kostí pro aplikaci kolenní endoprotézy,“ vysvětil primář ortopedie MUDr. Dalibor Ďurďa. Zároveň vysvětlil, že speciální šablona je vlastně přípravek, který po upevnění na kost vede list kostní pily po přesně dané linii. „Tím se opracuje konec kosti do přesně stanoveného tvaru, který odpovídá tvaru implantátu. Při takto individuálně připravených šablonách se současně korigují všechny úhlové odchylky od anatomického postavení v poškozených kloubech,“ doplnil primář, který pacienta operoval.
 
Tato nová operační metoda je daleko šetrnější pro pacienta. Operace probíhá kratší dobu a pacient se daleko rychleji vrací do běžného života po rekonvalescenci. „Především to pro pacienta znamená absolutně přesné umístění implantátu, což u kolenního kloubu znamená do budoucna jasný předpoklad dlouhodobé dobré funkce kolene. Zároveň je s tím spojeno nižší riziko infekce anebo menší krevní ztráty,“ vysvětlil ortoped MUDr. Dalibor Ďurďa.
 
Zákrok podle primáře ortopedie může podstoupit prakticky každý pacient, který je k takovému výkonu indikován. Zdravotní pojišťovny jej v současné době nehradí, nicméně vedení turnovské nemocnice by jej chtělo nabídnout pacientům jako nadstandardní výkon. „Nyní zákrok není v České republice legislativně ukotven, ale do budoucna předpokládáme, že bychom jej mohli provádět jako nadstandardní,“ upřesnil jednatel a lékařský ředitel Panochovy nemocnice Turnov MUDr. Martin Hrubý. Proto se podle něho nedá nyní určit, kolik pacientů v budoucnu tento zákrok postoupí. Ročně však ortopedi v Panochově nemocnici Turnov provedou na dvě stovky operací kolenního a kyčelního kloubu.