Soutěže architektů na podobu území mají své vítěze

Jablonec nad Nisou - Šest renomovaných architektonických kanceláří se utkalo ve dvou soutěžích na budoucí podobu území dotčených stavbami dešťové kanalizace a prodloužení tramvajové trati. V zadání se odrazily poznatky z veřejného setkání v polovině prosince minulého roku. Hodnotící komise odborníků vybrala a doporučila dva nejvhodnější návrhy, s jejichž autory město podepíše smlouvu na další projektové fáze.

Dvě soutěže na dvě lokality: Anenské náměstí s ulicemi Soukennou a Kostelní a řešení ulic Poštovní a Budovatelů včetně prostoru mezi bývalými městskými lázněmi a bývalou střední školou. Každé z témat zpracovaly tři kanceláře a jejich návrhy posuzovala hodnotící komise tvořená architekty z řad vedení města i nezávislými: náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík, radní pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, Karolína Koupalová, Pavel Nasadil, Ivan Lejčar, náhradníky byli Otakar Novotný a Jiří Janďourek. Názor komise doplnili přizvaní odborníci na památkovou péči, zeleň, dopravu a další.

„S vítěznými architektonickými kancelářemi - PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., v případě Anenského náměstí a HLAVATÍ ARCHITEKTI s návrhem ulice Poštovní a okolí - město podepíše smlouvu na další projektové fáze jejich návrhů,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík a dodává: „Harmonogram prací by měl sledovat, respektive trochu předbíhat postup projektů výstavby prodloužené tramvajové trati a dešťové kanalizace.“

Anenské náměstí plné svobodného pohybu
Architekti dostali v zadání vytvořit novou podobu Anenského náměstí, posílit pobytové kvality, navrhnout vhodné dopravní řešení s ohledem na prodlouženou tramvajovou trať umístěnou v silnici I. třídy a zvýraznit úlohu kostela sv. Anny. Součástí náměstí je malý park se vzrostlými stromy i hustými keři a neuspořádané parkoviště, počítat bylo také třeba s retenční nádrží na dešťovou vodu plánovanou pod náměstím. 

Vítězný návrh kanceláře PROJEKTIL ARCHITEKTI lze charakterizovat jedním slovem – svoboda. Autoři prostorově a funkčně náměstí propojili a zdůraznili svobodný pohyb chodců. Plánovaný obousměrný provoz ulice Poštovní výrazně zklidní dopravu v ulici Kostelní a tím zjednoduší dopravní uspořádání křižovatky i propojení bývalé fary, kostela a náměstí. Úpravy silnice I. třídy změní průjezdní tepnu na pozvánku do města. Anenské náměstí v tomto pojetí získává větší množství stromů a směřuje k maximální bezbariérovosti. Schodiště u kostela rozšiřuje nabídku kulturních pořadů, otevřenost doplňují rehabilitované komorní prostory za kostelem. „Komise doporučila v dalších projektových fázích úpravy, jako je zvětšení zelených ploch nebo posunutí tramvajové zastávky do pohodlnější polohy pro čekající,“ doplňuje Petr Klápště.

Kultivovaná architektura pro ulici Poštovní a okolí 
Úkolem bylo vyřešit celou ulici Poštovní společně s plochou mezi budovami bývalých lázní a školy a část ulice Budovatelů, prověřit možnosti chodníků a výsadby uličního stromořadí. Poštovní by měla být obousměrná, ulici Budovatelů je třeba respektovat jako komunikaci I. třídy a architektonicky ji scelit s novou tramvajovou tratí. 

Návrh kanceláře HLAVATÍ ARCHITEKTI nejlépe odpovídal zadání a zároveň nabídl kultivované zpracování celého prostranství. „Komise ocenila jasný urbanistický koncept Poštovní jako souvislé městské třídy, doporučila však zvážit navržený dlážděný povrch v celé délce ulice kvůli hlučnosti,“ upozorňuje náměstek Chuchlík.    

O úpravách území město jednalo s veřejností už loni
O úpravě veřejných prostranství, která na plánované stavby dešťové kanalizace a dopravního terminálu navazují, diskutoval náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík společně s radním pro územní a strategické plánování a participaci Petrem Klápště loni v prosinci s veřejností i podnikateli. 

„Stavební ruch se razantně dotkne ulic Budovatelů mezi poliklinikou a Nisou, Poštovní i Soukenné a náměstí Anenského a Dolního. To je jasný a neměnný fakt. Teď záleží na tom, jak budou uvedené lokality po stavbě vypadat,“ konstatuje Chuchlík.