Prohlášení statutárního města Jablonec nad Nisou k situaci v DPMLJ, a. s.

Na středu 12. září od 16 hodin je v Jablonci nad Nisou svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města. Tématem je situace v dopravním podniku a zajištění dopravní obslužnosti v Jablonci a na Jablonecku. Vzhledem k probíhající rekonstrukci velkého zasedacího sálu v budově radnice se jednání koná v konferenčním sále Hotelu Praha v Komenského ulici. Z důvodu konání zasedání zastupitelstva mimo radnici nebude k dispozici on-line přenos, záznam z jednání bude na webu města nejpozději do dvou hodin po skončení zasedání.

Na 12. září 2018 od 16 hodin jsme svolali mimořádné zastupitelstvo města, protože situaci v DPMLJ, a.s. vnímáme jako vážnou. Na jednání zastupitelstva jsme pozvali i zástupce druhého akcionáře (statutární město Liberec) a zástupce vedení DPMLJ, a.s. Očekáváme, že vedení dopravního podniku (DPMLJ, a.s.) situaci objasní a věříme tomu, že nám bude garantovat, že stávající smlouvy budou dodrženy, tzn. že DPMLJ, a.s. zajistí dopravní obslužnost na Jablonecku do 31. 12. 2019.

"Městská autobusová doprava v Jablonci nad Nisou jezdí včas, moderně a ekologicky. Uděláme všechno proto, aby tomu tak bylo i nadále. Partnera, který nám bude schopen služby do budoucna zajistit budeme samozřejmě hledat prostřednictvím transparentního výběrového řízení," říká primátor města Petr Beitl.