Příspěvky na příměstské tábory

Jablonec nad Nisou - Od roku 2009 mohou rodiče předškoláků a žáků prvních tříd ZŠ využít nabídku příměstských táborů, které organizují městem registrované soukromé subjekty. Na pětidenní pobyt mohou rodiče čerpat 500 korun od města. 

„Město přispívá sto korun na jeden den a jedno dítě, maximálně však na pět dní, což zpravidla odpovídá délce jednoho příměstského tábora,“ konstatuje vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová. Na podporu dětí na příměstských táborech je v budoucím městském vyčleněna stejná částka jako v roce 2019, a to 210 tis. Kč. 

Foto ilustrační