Příměstský tábor nejen pro neslyšící

Předminulý týden od 7. 7. do 10. 7. 2015 se v Liberci uskutečnil 2. ročník ojedinělého příměstského tábora nejen pro neslyšící děti, který pořádala liberecká pobočka Tichého světa, o.p.s. 

Tábora se zúčastnilo celkem 7 dětí ve věku 7 – 13 let. Cílem tábora bylo propojit přirozenou cestou dva světy – svět dětí slyšících se světem dětí neslyšících a ukázat, že není třeba obávat se vzájemné komunikace. Slyšící děti se během tábora seznámily s prstovou abecedou a základy znakového jazyka a mohly se tak přiblížit neslyšícím dětem. Neslyšící děti měly zase možnost zažít zajímavý týden ve společnosti slyšících dětí a dokázat sobě i druhým, že jsou rovnocennými partnery se stejným smyslem pro humor a stejně silnou touhou po objevování nových věcí jako jejich vrstevníci z řad slyšících dětí. 
 
Během tábora s názvem Zábavné poznávání na děti čekal zajímavý program s exkurzemi, kdy se mohly seznámit například s výrobou dřevěných hraček, s různými postupy úpravy textilních materiálů a vlastnoručně si na Textilní fakultě TUL pod dohledem odborných pracovnic upravit trička dle své fantazie, podívat se do iQLandie či Libereckého podzemí. Po celou dobu tábora byl pro neslyšící děti zajištěn překlad do znakového jazyka.
 
Ale to nejdůležitější, co si děti z tábora odnesly, vedle zajímavých zážitků a navázání nových přátelství, bylo poznání, že různé formy odlišnosti i přes počáteční obavy mohou nakonec být velikým přínosem a motivací pro obě strany, a že děti si k sobě navzájem dokážou najít cestu snadno a rychle i přes zdánlivé překážky či handicapy.
 
Tábor se vydařil, děti si jej užily a již nyní se můžou těšit na další ročník tohoto nevšedního tábora…