Pozor na ukvapené závěry, varuje jablonecká MP

Koncem května požádala jablonecká Základní škola Liberecká 31 městskou policii (MP) o besedu na téma kriminalita mladistvých a možné tresty. Setkání s městskou i státní policií absolvovali žáci prvního i druhého stupně.

Jak probíhá trestní řízení i jaké jsou možné postihy a tresty pro mladistvé pachatele – to byly otázky, které policisté s dětmi probírali. Seznámili je také s tím, jak se zachovat, pokud se sami stanou obětí protiprávního jednání. Beseda reagovala na aktuální dění ve městě vyvolané útoky skupin mladistvých. Děti vnímaly celou situaci velmi emotivně. Přestože nemají s incidenty nic společného, obávají se, že by je mohli někteří obyvatelé s podobnými událostmi spojovat. „Většina dětí je dobrými žáky a vzniklou situaci odsuzují,“ říká zástupkyně ředitelky ZŠ Liberecká 31 Petra Nosková.

Městská i státní policie žádá Jablonečany, aby vyhrocené situace řešili s rozvahou, neuchylovali se k předčasným závěrům a vyvarovali se nenávistných útoků. „Přispějí tím ke zklidnění atmosféry ve městě,“ nabádá veřejnost Tomáš Svačina, preventista MP Jablonec nad Nisou, a dodává: „Pokud se stanete svědky nějakého incidentu, volejte linku 156 nebo 158.“