Poradenská střediska pro seniory

Centrum sociálních služeb (CSS) Jablonec nad Nisou poskytuje pečovatelské služby, ale do povědomí veřejnosti se dostalo i díky volnočasovým aktivitám (VA). Na podzim 2022 bylo pod hlavičkou CSS zřízené Informační a poradenské středisko (IPS), od září 2023 nabízí podobnou službu také recepce v domech zvláštního určení.

IPS poskytuje anonymně, komplexně a bezplatně informace o službách a dostupné pomoci ve specifických životních situacích osobám ve vyšším věku, zdravotně znevýhodněným a jejich blízkým a pečujícím. „Zatímco krátce po vzniku vykazovala statistika jednu unikátní návštěvu nebo telefonát denně, v současné chvíli jsou to tři až čtyři kontakty denně,“ říká vedoucí informačního a poradenského střediska CSS Lukáš Frydrych.

Podle Frydrycha IPS nejčastěji odpovídá na otázky týkající se sociální a zdravotní oblasti/péče, pomáhá vyplňovat formuláře a nabízí podporu a informace pečujícím osobám. „Dominantní je pomoc s využíváním moderních technologií, tedy počítačů a mobilních telefonů, včetně internetového bankovnictví, nákupu u samoobslužných pokladen a v on-line prostoru, jako jsou nákupy vstupenek, jízdenek, e-shopy apod.,“ dodává Frydrych s tím, že připočítat lze i návodný postup, jak se zorientovat ve vyúčtování služeb a energií, jak zažádat o příspěvek na péči a bydlení nebo jak správně chápat informace a souvislosti, které se k divákům televize a posluchačům rozhlasu dostávají mediální zkratkou.

Služby IPS však nabízí i recepce v objektech Domu zvláštního určení Novoveská 5 a Palackého 65. Recepce jsou ve vstupních prostorech, v blízkosti klubů seniorů. Tvoří tak skvělé propojení mezi volnočasovými aktivitami a Informačním a poradenským střediskem. Obě zmíněné recepce mají od září 2023 rozšířenou provozní dobu, tj. každý všední den od 7 do 20 hodin.

Kancelář volnočasových aktivit a Informační a poradenské středisko sídlí ve 4. patře spolkového domu v ulici Emilie Floriánové, tel. číslo 775 877 874, e-mail asistent@centrumjablonec.cz. Kromě sociálních služeb poskytuje jablonecké CSS, p. o., pe-čovatelské služby v terénní i ambulantní formě a takzvané služby odlehčovací.