Po pěti letech dojde v liberecké zoo k úpravě vstupného

Se začátkem letních prázdnin 2017 došlo v liberecké zoologické zahradě ke změně vstupného. U běžných jednorázových vstupenek došlo k úpravě cen, zároveň se zavedly nové druhy vstupenek, které jsou atraktivnější pro pravidelné návštěvníky.  

Příjmy ze vstupného tvoří důležitou součást financování chodu celé zoologické zahrady. Hlavním důvodem zdražení vstupenek jsou stále rostoucí náklady na provoz, navíc poslední navýšení cen proběhlo v roce 2012 o částku pouhých 5 Kč.

Změna vstupného se dotkla denních vstupenek i ročních permanentek.  Za jednorázové vstupné do Zoo Liberec zaplatí dospělý návštěvník v letní sezóně (1. 4. – 31. 10.) 130 Kč a v zimní sezóně (1. 11. – 31. 3.) 100 Kč. Pro děti, studenty, seniory, osoby se zdravotním omezením i nadále platí snížené vstupné, a to v hodnotě 90 Kč v hlavní sezóně a 80 Kč v zimní sezóně. Rodinné vstupné vyjde nově na 390 Kč pro čtyřčlennou rodinu a 480 Kč pro rodinu se třemi dětmi. Děti do tří let, dárci krve a držitelé průkazky ZTP/P mají i nadále vstup zdarma.

Jednou z priorit Zoo Liberec je také zachování přízně a dobrých vztahů s našimi pravidelnými návštěvníky. Pro ně obnovujeme nepřenosné roční permanentky s neomezeným počtem vstupů. Zájemci si mohou vybrat ze čtyř druhů – dospělí za 950 Kč, děti, studenti, senioři za 700 Kč, 1 +1 (dospělí + dítě/student/senior) za 1150 Kč a rodinná pro rodiče s 2-3 dětmi za 1500 Kč.

Finanční prostředky získané změnou cen vstupného budou použity na provoz zoologické zahrady - na zlepšení podmínek chovaných zvířat, zvýšení komfortu pro návštěvníky a na úpravu infrastruktury v areálu zoo. Návštěvníci se mohou ještě letos těšit například na nový výběh koní Převalského či rekonstrukci Pavilonu tropů. Začít by se mělo i s dlouho očekávanou rekonstrukcí slonince. Plánujeme také rozšířit naši chovatelskou sbírku o nové druhy zvířat.

Dvě koruny z každé prodané vstupenky i nadále poputují do tzv. Fondu in-situ na financování námi podporovaných ochranářských projektů na různých místech světa. Díky těmto prostředkům nám naši návštěvníci pomáhají chránit zvířata a přírodu na mnoha místech naší planety a naplňovat tím jedno ze základních poslání moderních zoologických zahrad. Zoo Liberec se i díky finanční pomoci návštěvníků stala v posledních letech respektovanou organizací i na poli terénní ochrany přírody. Mezi celosvětové úspěchy patří například objevení životaschopné populace loskutáka niaského, který byl považován za vyhubeného, nebo zatčení pytláků želvích vajec na tropickém ostrově Bangkaru v Indonésii. Také jsme do Afriky vyslali speciálně vycvičeného psa, který pomáhal v boji proti pašerákům se slonovinou.

„Termín úpravy vstupného jsme načasovali na konec školního roku s ohledem na již naplánované školní výlety do liberecké zoo. Pevně věříme, že i přes plánované změny nám návštěvníci zachovají svou přízeň a pomůžou nám tím stále zkvalitňovat a zlepšovat naše nabízené služby, komfort chovaných zvířat a v neposlední řadě také podporu našich ochranářských projektů,“ dodává ředitel zoo, MVDr. David Nejedlo.

http://www.zooliberec.cz