Pavilon intenzívní medicíny bude – hledá se stavební firma

Novou veřejnou zakázku bude město Jablonec nad Nisou vypisovat na stavbu pavilonu intenzívní medicíny v areálu městské nemocnice.   

Zakázka už byla jednou vysoutěžena a podle uzavřené smlouvy s vítěznou firmou Metrostav a. s. se mělo začít stavět nejpozději v září letošního roku. Smluvní podmínkou zahájení stavby bylo přijetí státní dotace, která by městu pomohla nový pavilon zaplatit. V případě, že dotace nebude přidělena, smlouva ke konci září 2017 zaniká. 

Příslib dotace se nevyplnil a zastupitelé už v srpnu letošního roku odsouhlasili záměr stavbu nemocničního pavilonu zrealizovat i bez státní dotace. „Opakovaně jsme prověřovali možnost uzavření dalšího dodatku ke smlouvě, který by toto zohlednil a umožnil zahájit stavbu. To ovšem zástupci stavební společnosti s ohledem na změnu situace na trhu a s tím souvisejícím značným nárůstem cen stavebních prací podmínili změnou ceny díla. Jelikož jsme požadovali zachování ceny vysoutěžené ve výběrovém řízení, zástupci METROSTAV a. s dopisem ze dne 20. 9. 2017 možnost uzavření takového dodatku deklarovali jako nemožný,“ popisuje primátor Petr Beitl současný stav. 

Jablonečtí zastupitelé deklarovali zájem financovat stavbu pavilonu interní medicíny z rozpočtu města a zvýšit tak kvalitu poskytované péče. Zastupitelé pověřili primátora města k vypsání nové veřejné zakázky a zároveň k jednání, která by vedla k získání finanční podpory stavby nemocničního pavilonu od dalších subjektů. Jedním z potencionálních finančních partnerů je i Liberecký kraj.