Partnerské vztahy opět ožívají

V pátek 6. května navštívil jabloneckou radnici Stefan Bosse, starosta německého města Kaufbeuren, aby oživil partnerské „postcovidové“ vztahy obou měst. Setkal se s primátorem Jiřím Čeřovským a jeho náměstkem Milanem Kouřilem. Hlavním tématem setkání bylo plánování společných aktivit v roce 2022. 

Na konci června zavítá na jablonecké Gymnázium Dr. Antona Randy skupina kaufbeurenských gymnazistů, aby navázala na dlouhodobou mezigymnazijní družbu. „V červenci se po dvouletém výpadku, prvním v několikasetleté historii, bude opět konat oblíbený Taenzelfest,“ prozrazuje Kateřina Hujerová, která má na starosti agendu partnerských měst, a dodává, že naše město bude tentokrát v Kaufbeuren reprezentovat náměstek primátora Milan Kouřil spolu se Spolkem jabloneckých dam a pánů a Mladou dechovkou.

Na září přijal primátor Jablonce Jiří Čeřovský pozvání na oslavy 75. výročí vzniku městské části Neugablonz. Toto výročí připadlo již do roku 2021, ale oslavy byly kvůli covidu přesunuty až na letošek.

Primátor Kaufbeuren Stefan Bosse se v tento termín do Jablonce nevypravil náhodou. Ve čtvrtek 5. května se v budově pražského Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR konal Den česko-bavorského komunálního partnerství, kde Bosse prezentoval vznik partnerství mezi Kaufbeurenem a Jabloncem a jeho dnes již třináctileté trvání. Sklidil velký úspěch a naše výjimečné partnerství bylo označeno za „good practice“ (tj. příklad dobré praxe) a stalo se inspirací pro ostatní komunální přátelství.