Památník v Tyršově parku projde radikální obnovou

Jablonec nad Nisou se už teď připravuje na 100. výročí ukončení první světové války v příštím roce. Na letošek jsou naplánovány opravy památníků na tuto událost ve městě. Největším z nich i v celém jabloneckém regionu je Památník obětem 1. světové války v Tyršově parku. Náklady na jeho obnovu jsou vyčísleny na 5 milionů korun, Rada města proto schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany. Pokud město uspěje, bude se podílet částkou jednoho milionu.  

„Do konce ledna podáme žádost o dotaci na obnovu z programu Ministerstva obrany, dotace by mohla činit až 80 % celkových nákladů. Památník obnovíme v průběhu roku 2018,“ říká náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha o pomníku, který je ve velmi špatném technickém stavu. „Úpravou projdou pochozí plochy i zeleň, dva stromy je třeba pokácet,“ dodává Pleticha.

Obnovený památník bude nově osvětlený, zničené pamětní desky se jmény 724 padlých a zemřelých a 139 nezvěstných Jablonečanů, které byly umístěny na straně do parku, nahradí dvacet nových z umělého bronzu. Součástí budou také dva sedmimetrové vlajkové stožáry. 

Autorem monumentálního žulového památníku z roku 1936 je jablonecký architekt Alfred Wenzel. Jeho obnovou magistrát pokračuje v opravách a rekonstrukcích drobných historických památek ve městě.

Rozpočet: 
Celkové náklady: 5 011 tis. Kč vč. DPH 
Dotace (max. 80 %): 4 009 tis. Kč vč. DPH 
Podíl města (min. 20 %): 1 002 tis. Kč vč. DPH