Model Ještědu připomíná, komu vděčí fakulta architektury za svůj vznik

Studentský ateliér Fakulty umění a architektury TUL nese od pátku 14. března jméno Karla Hubáčka. Slavnostního pojmenování se zúčastnili vedle vedení školy také špičkoví architekti ze zahraničí, liberečtí studenti a za město Liberec náměstek primátorky Jiří Šolc. 

Zlatým hřebem dvoudenní závěrečné konference světových architektů projektu Architektura mimo centra se v Liberci stalo pojmenování studentského ateliéru fakulty architektury TUL po tvůrci Ještědu, věhlasném libereckém architektovi Karlu Hubáčkovi. Ateliér během křtu zaplnila vedle desítek studentů a zástupců školy i většina z více než 230 architektů, kteří se pod Ještěd sjeli na konferenci ze Španělska, Nizozemí, Švýcarska, Polska, Slovenska a mnoha dalších zemí. 
 
Karla Hubáčka (1924 – 2011) bude v ateliéru připomínat model jeho nejslavnější stavby, rotačního hyperboloidu, který architekt v roce 1963 navrhl pro horský hotel a vysílač Ještěd. Za tehdy dosud v architektuře nepoužitý tvar byl Hubáček v roce 1969 oceněn Mezinárodní unií architektů Perretovou cenou. V ateliéru Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec je model hotelu a vysílače zavěšený pod stropem rozměrného sálu a obrácený vzhůru nohama. Přesto nenechá nikoho na pochybách, jakou proslulou stavbu má připomínat.
 
„Tento rok si připomínáme nedožité devadesátiny Karla Hubáčka a konci roku oslavíme i dvacáté výročí založení naší fakulty. Bez Karla Hubáčka by nebylo SIALu a bez SIALu by nebylo školy architektury v Liberci. Pojmenování centrálního pracovního prostoru fakulty po Karlu Hubáčkovi je proto logickým krokem a malou splátkou dluhu, který k němu máme,“ řekl ve své úvodní řeči profesor Jiří Suchomel. Slavnostního setkání se zúčastnil i architekt Otakar Binar, tvůrce původního interiéru horského hotelu Ještěd.
 
Připomeňme, že Karel Hubáček byl v roce 1968 spoluzakladatelem SIALu (Sdružení inženýrů a architektů) v Liberci. Toto sdružení si kromě jiného vytklo za cíl vychovávat mladé nadějné architekty a pomáhat jim v jejich práci, a tak přispělo ke zrodu fakulty architektury. Ta byla založena v roce 1994. Konferenci architektů připravil tým projektu pod vedením profesora Jiřího Suchomela. Záštitu nad ní převzala primátorka města Martina Rosenbergová. Hlavní náplní konference, která se uskutečnila v nově zrekonstruovaných Lázní Františka Josefa I. bylo hledání podmínek vzniku kvalitní architektury mimo hlavní tradiční centra. 
 
„Těší mne, že u příležitosti této významné a špičkově obsazené konference se uskutečnilo společenské setkání s cílem pojmenovat studentský ateliér fakulty po Karlu Hubáčkovi. Sám si na něj vzpomenu každý den, když můj pohled padne na jeho Ještěd, který dělá reklamu Liberci široko daleko,“ zdůraznil náměstek primátorky Jíří Šolc. „Když se řekne Liberec, to první, co se lidem vybaví, je Ještěd. Když se řekne Ještěd, tak jakoby se řeklo Karel Hubáček. Jsem hrdý na to, že z přítomných zahraničních architektů vědí všichni, kdo byl Karel Hubáček. Věřím, že i pro studenty architektury, a nejen pro ty liberecké, ztělesňuje jeho dílo obrovskou inspiraci,“ doplnil.