Městská policie v základních školách

Městská policie Jablonec nad Nisou připravuje pro základní školy přednášky a besedy z oblasti prevence kriminality. V letošním roce už se konalo celkem 32 přednášek na různá témata, kterých se zúčastnilo téměř 800 dětí různého věku.   

„První stupeň, tedy děti od prvních do pátých tříd, vzděláváme na téma doprava. Mluvíme o povinnostech chodců a cyklistů, učíme je povinnou výbavu kola atd.,“ prozrazuje preventista městské policie Miloslav Lejsek. 

Pro žáky pátých tříd, kteří jsou rizikovou skupinou v této oblasti, je určena přednáška na téma kyberšikana a počítačová kriminalita. Sedmáky preventisté vzdělávají v oblasti tabákového zákona, vysvětlují jim fungování městské policie a znovu opakují dopravní problematiku. 

„Ještě v květnu plánujeme přednášku, kterou si vyžádalo vedení ZŠ Pivovarská pro žáky devátých tříd s tématem pravomocí MP a použití donucovacích prostředků. Připravujeme také speciální přednášku pro uživatele nízkoprahových klubů Diakonie zaměřenou na činnost městské policie,“ prozrazuje Lejsek.