Kříž v Proseči je jabloneckou proměnou roku 2016

Cestami proměn se i letos vydá jedna z jabloneckých obnovených památek. O nejlepší proměnu se bude v letošním ročníku soutěže ucházet kamenný barokní kříž v Proseči. Soutěž je součástí putovní výstavy Má vlast cestami proměn, jejímž posláním je přinášet svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině.  

Prosečský kříž je čtvrtou památkou, která reprezentuje Jablonec na výstavě Má vlast cestami proměn. První byla proměna roku 2015 – kaplička v Proseči, která v internetovém hlasování skončila na krásném 4. místě. V loňském roce Jablonec zastupovaly křížek ve Vysoké ulici a zrekonstruovaný vodojem na Dobré vodě. I když si vodojem nevedl špatně, na čelní příčky to nestačilo. Letošní ročník putovní výstavy bude zahájen na Vyšehradě v sobotu 20. května. I letos během léta část výstavy Má vlast cestami proměn doputuje také do jabloneckých ulic. 
 
„Jablonec má v oblasti drobných památek co nabídnout. Těší mě, že se v posledních letech daří nacházet finance na jejich opravy, protože, i když to jsou drobnosti, do města patří a pro místní obyvatele jsou důležité. Všem, kteří se na jejich obnově patří můj dík,“ říká primátor města Petr Beitl. 

Přibližně třímetrový pískovcový kříž v Proseči stojí pod staletými lipami u odbočky na Horní Proseč už od roku 1775 a patří tak k nejstarším kamenickým památkám v okolí. Protože je nemovitou kulturní památkou, na jeho obnovu přispělo osmdesátitisícovou dotací Ministerstvo kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Finanční podíl města na celkové obnově činil 9 tisíc korun. Restaurování kamenného kříže s reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, Antonína Paduánského, Jana z Nepomuku a Máří Magdalénu se ujal Martin Wagner. „Kamenný kříž byl pokrytý mechem, místy až v několikacentimetrové vrstvě, měl i několik prasklin,“ popisuje stav kříže před obnovou Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Kříži za účasti prosečských obyvatel i zástupců tamního osadního výboru a města vloni posledního listopadu požehnal děkan římskokatolické církve Oldřich Kolář.

Více na cestamipromen.cz