Krajskou radní Radku Loučkovou Kotasovou nahradí Michal Kříž

Dosavadní členka Rady Libereckého kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová končí ve funkci k 29. únoru 2020. Od března rezort povede zastupitel Libereckého kraje za hnutí ANO Michal Kříž. Loučková Kotasová míří na post statutární náměstkyně libereckého primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu.

„Reagujeme tak na změny, které byly odstartovány na říjnovém jednání libereckého zastupitelstva, na kterém rezignoval Jiří Němeček na post statutárního náměstka primátora pro rozvoj města. Musela proběhnout řada jednání s koaličními partnery, jak města Liberec, tak Libereckého kraje. Jsem velmi ráda, že jsme našli shodu na navrhovaném řešení,“ vysvětluje změny statutární náměstkyně hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.  
„Byla to pro mě těžká volba, protože se mi na Libereckém kraji podařilo rozeběhnout nebo posunout řadu aktivit. Přesto věřím, že jsem se rozhodla správně a moje zkušenosti budou pro Liberec přínosem,“  doplňuje stále ještě krajská radní Radka Loučková Kotasová. 

Radku Loučkovou Kotasovou v Radě Libereckého kraje vystřídá předseda krajského zastupitelského klubu hnutí ANO Michal Kříž. „Naší prioritou bylo minimalizovat možné negativní dopady, které obecně neplánované změny ve vedení rezortů mají. Jsem přesvědčen, že jsme našli kvalitního nástupce Radky Loučkové Kotasové, který naváže na její dosavadní práci,“ informuje předseda krajské organizace hnutí ANO Jaroslav Knížek.

„Chtěl bych Radce Loučkové Kotasové poděkovat za její dosavadní práci pro Liberecký kraj. Mým cílem je úspěšně dokončit převzaté projekty a projekty, které běží, dál rozvíjet. Nástup do této funkce je pro mě výzvou. Nastupuji však s vědomím, že Radka Loučková Kotasová vedla svůj rezort skvěle, spolupráci s dalšími organizacemi dobře nastavila a obklopila se týmem chytrých a šikovných lidí,“ dodává předseda krajského zastupitelského klubu hnutí ANO Michal Kříž, který se stane krajským radním 1. března.


Ing. Michal Kříž (39) je komunálním politikem, který působí druhé volební období za hnutí ANO v Zastupitelstvu města Turnov. V letech 2013-2017 byl městským radním. V Zastupitelstvu Libereckého kraje je od podzimu roku  2016 a je členem Výboru hospodářského a regionálního rozvoje, který se zabývá chodem odboru a jeho realizovanými projekty.
Profesně se Michal Kříž zabývá rozvojem lidských zdrojů ve firmách, jejich vzděláváním, odměňováním, osobnostním růstem a podporou. Je předsedou spolku Pomocné ruce, jehož smyslem je pomáhat osobám se zdravotním postižením najít zaměstnání. Spolek rovněž realizuje projekty se zaměřením na zvýšení zaměstnatelnosti ohrožených skupin lidí na volném trhu práce, jejich motivací a zvýšením pracovního uplatnění a provozuje chráněnou dílnu, ve které zaměstnává svoje klienty.