Krajská nemocnice Liberec má těsný kabát

Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec požaduje seriózní diskusi o budoucím rozvoji největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji. „Domníváme se, že nazrál čas k tomu, aby se nejen obec zdravotníků a vedení Krajské nemocnice Liberec, ale i zřizovatelé nemocnice a veřejnost zamysleli, zda prostředky vynaložené do dostaveb a přístaveb jsou používány efektivně, a zda by nebylo vhodnější vybudovat zcela novou nemocnici mimo současný areál na Husově ulici,“ napsalo Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec vedení společnosti. Primáři liberecké nemocnice také požádali vedení společnosti, aby v tomto ohledu zahájilo jednání s akcionáři společnosti – tedy Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec.

Požadavek primářů vyplývá z dalšího nezbytného rozvoje především specializovaných center, která jsou pro libereckou nemocnici klíčová a stavějí ji v mnoha ohledech na úroveň fakultní nemocnice. „Tak jako se mění jednotlivé léčebné postupy, vznikají i nové programy. Pro udržení stávajícího vysokého standardu a nezbytný další rozvoj jsou kromě kvalifikovaného personálu a přístrojového vybavení nutné i stavební investice,“ poukázalo Kolegium primářů ve svém apelu směrem k vedení KNL. Nová nemocnice by podle vyjádření primářů měla být koncipována jako moderní zdravotnické zařízení celokrajného typu s akcentem na specializovaná centra a kvalitní intenzivní medicínu. „Medicína v České republice prošla za posledních dvacet let dramatickým vývojem. Základním trendem je specializace – specializují se jednotlivé obory, ale i lékaři v rámci těchto oborů. Důsledkem je koncentrace péče, která vyžaduje vysoký standard a 24hodinovou dostupnost především vysoce specializovaných oborů jako je traumatologie, onkologie, kardiologie, iktové centrum, neurochirurgie, obecně pak akutní a intenzivní péče,“ vysvětlili primáři Krajské nemocnice Liberec.
 
Liberecká nemocnice, která poskytuje superspecializovanou péči ve spádové oblasti cca 450 tisíc obyvatel, nemá ve stávajících omezených budovách v areálu umístěného v centru města šanci na další rozvoj a budování prostorově i přístrojově moderních pracovišť. „V současné době vnímáme jako nezbytné zřídit heliport pro potřeby traumacentra i ostatních akutních oborů, vybudovat urgentní příjem, přeorganizovat a přebudovat intenzivní péči interních oborů, přebudovat radiační onkologii spolu s nákupem nových zářičů,“ vyjmenovali primáři nejnáročnější projekty, které KNL čekají. Zároveň ale upozornili, že všechny tyto investice v sobě ponesou zásadní omezení způsobené omezenými prostory v centru města. „Jedná se tak většinou o přestavby či přístavby stávajících objektů a vznikající řešení mají daleko k optimu, které by bylo na úrovni prováděné moderní medicíny. To vše s sebou nese riziko, že i tyto nové investice budou v brzké budoucnosti vyžadovat reinvestice,“ shrnulo Kolegium primářů KNL. 
 
Barbora Silná