Jablonecký web zveřejňuje aplikaci pro zápis do škol

Letošní zápis do jabloneckých základních škol proběhne novým způsobem, a to prostřednictvím nové webové aplikace. Rodiče se s ní mohou seznámit od pátku 4. března na městském webu nebo na stránkách škol, od 21. března bude možné si vygenerovat žádost k zápisu. Příjem žádostí, tedy den zápisu do jabloneckých základních škol, je ve čtvrtek 7. dubna. 

Zápis žáků do základních škol ve městě - Jablonec nad Nisou

„Jedním z důvodů vzniku nové aplikace byla covidová situace, která dva roky neumožnila rodičům, a především jejich dětem, osobní účast při zápisu. Dalším důvodem je jednodušší administrace zápisů do škol zřizovaných městem. Všechny budou užívat stejný formulář žádosti a celý proces přijetí bude maximálně transparentní, přístup do něj budou mít nejen ředitelé škol, ale také zřizovatel a zákonní zástupci dětí,“ říká jablonecký náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek. 

Zápisový portál umožní všem průběžně sledovat proces od vyhlášení počtu volných míst ve škole až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. „Abychom však zápis úspěšně zvládli, je třeba, aby se rodiče s portálem seznámili a pročetli si všechny důležité informace,“ konstatuje Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu s tím, že pokud si někdo s administrací žádosti nebude vědět rady, stačí požádat o pomoc zvolenou ZŠ nebo oddělení školství. „Pak je nutné mít s sebou průkaz pojištěnce – tedy dítěte - a domluvit si termín návštěvy,“ upozorňuje Květová.

Vlastní postup je rozdělený do tří částí. Nová aplikace je viditelná od pátku 4. března, aby se s ní rodiče měli čas seznámit. Do ostrého provozu se aplikace spustí 21. března, kdy bude možné vygenerovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. „Při vstupu do systému je nezbytné zadat číslo pojištěnce (dítěte). Systém vygeneruje číselný identifikátor, pod kterým bude dítě v dalším průběhu vedené. Vyplněný formulář rodič vytiskne a podepíše,“ vysvětluje Lenka Lipšová z oddělení školství. Vyplněnou a podepsanou žádost je poté třeba odevzdat do zvolené základní školy, a to ve čtvrtek 7. dubna. „Tento den je stanovený v Jablonci nad Nisou jako den zápisu do škol zřizovaných městem,“ doplňuje Lipšová s tím, že způsob jejího odevzdání si uvede každá škola na svých webových stránkách. 

Nakonec ředitelé žádosti vyhodnotí a do 30 dnů od zápisu rozhodnou o přijetí či nepřijetí dítěte. Nebo na základě žádosti povolí, popřípadě zamítnou odklad povinné školní docházky. Po celou dobu, tedy od zápisu po vyhlášení výsledků, mohou rodiče v zápisovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení.

„Zavedení nového zápisového portálu nic nemění na skutečnosti, že přednostní právo přijetí budou mít v souladu s obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech základních škol děti s trvalým pobytem v daném obvodu. Nic se nemění ani u dětí, které mají od loňského roku odloženou povinnou docházku. I v tomto případě platí, že jejich rodiče vyplní žádost o přijetí prostřednictvím nového zápisového portálu,“ uzavírá náměstek Mánek a dodává, že analogicky bude v květnu probíhat také zápis do jabloneckých mateřských škol.