Jablonecká dopravní a. s. má ředitele

Ředitelem společnosti Jablonecká dopravní a. s. se na základě řádného výběrového řízení stal Ing. Luboš Wejnar, dosavadní dlouholetý ředitel společnosti DPMLJ a. s.  Rozhodlo o tom představenstvo společnosti JE. Luboš Wejnar do nové funkce nastoupí od 1. května 2018.  

Jablonecká dopravní a. s. je společnost ve 100% vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. „Osobou Luboše Wejnara, který byl nejlepším ze tří uchazečů, jsme získali odborníka vysokých kvalit a věřím, že jeho práce se příznivě promítne do fungování nové městské společnosti,“ komentuje nově obsazenou pozici primátor Petr Beitl. 

Ing. Lubš Wejnar pochází z Jablonce nad Nisou, kde působil od roku 1989 v ČSAD nejprve jako dispečer, později se přes vedoucího střediska a vedoucího autobusové dopravy vypracoval na ředitele celé společnsoti. V roce 2010 nastoupil jako dopravní ředitel do Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a na konci 2011 se stal ředitelem celé společnosti. Vedle odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy, je osobou způsobilou provozovat také drážní dopravu. Systém MHD v Jablonci nad Nisou zná detailně, MHD je jeho koníčkem.

„Jablonec nad Nisou je moje srdeční záležitost a vlastně celou svou dosavadní profesní kariéru jsem měl a mám s městskou hromadnou dopravou v Jablonci spojenou. Začínal jsem v Jablonci a do libereckého dopravního podniku jsem přišel v době, kdy převzal i městskou hromadnou dopravu v Jablonci,“ říká Luboš Wejnar. „Na podzim loňského roku mě oslovilo výběrové řízení na ředitele hradeckého dopravního podniku, líbily se mi tamní dopravní rozvojové projekty a lákala mě možnost rozšířit si profesní portfolio o problematiku trolejbusů a elektrobusů. V Hradci jsem nakonec skončil na druhém místě.  Bylo to ale asi dobře, protože nedlouho na to vypisoval výběrové řízení Jablonec nad Nisou na pozici ředitele nově zakládané městské společnosti Jablonecká dopravní. Jsem rád, že jsem uspěl a budu svoje zapálení pro Jablonec a jeho městskou hromadnou dopravu moci zužitkovat s nejlepším vědomím a svědomím,“ vysvětluje novopečený ředitel Wejnar, co ho vedlo k tomu, přihlásit se do výběrového řízení.