Právě se nacházíte:

Jablonec koupí Tajvan

Statutární město Jablonec nad Nisou koupí pozemky na části břehu jablonecké přehrady známém pod názvem Tajvan. Za pozemky o celkové výměře 3399 m2 zaplatí je 35 mil. Kč.

Město nyní s prodávajícím uzavře kupní smlouvu s tím, že kupní cena v celé výši 35 mil. Kč bude dána do úschovy u Komerční banky, a.s., a převede se poté, co bude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník právě Jablonec.

„O vykoupení pozemků na Tajvaně usiluje město dlouho, aby mohlo sjednotit svůj majetek v okolí vodní nádrže Mšeno; toto má i řadu vazeb na ochranu některých veřejných zájmů, jako je ochrana nočního klidu, bezpečnost, koordinaci akcí atd.,“ říká jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

Náměstek jednal o výkupu pozemků s jejich majitelem, Martinem Gojdičem, letos v červnu. Ten požadoval celkovou kupní cenu ve výši 35 mil. Kč, tj. cca 10.298 Kč/m2 s tím, že cena je konečná a není k dalšímu jednání. Ačkoliv znalecký posudek stanovil cenu obvyklou

na necelých 18 mil. korun, jsou pozemky na Tajvaně tak cenné, že i přes ten rozdíl se je zastupitelé rozhodli koupit.

Jablonecká přehrada je díky své poloze jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství. Velikostí a charakterem je významnou lokalitou i pro širší území regionu, pro turistický ruch i možnost rekreace Jablonečanů. Přehrada nabízí využití sportovní, rekreační i kulturní.

„Vykupované pozemky na poloostrově Tajvan jsou strategicky důležité pro získání kontroly nad podobou a fungováním nejen této lokality, ale i přehrady jako celku. Součástí území je zbořeniště, torza stánků a přístupová komunikace ke sportovištím. Kromě kultivace veřejného prostranství a možnosti nastavit režim a pravidla užívání, město nákupem zajišťuje trvalou záruku veřejného využití i přístupu k loděnicím,“ připomíná náměstek Roubíček.

Z dotazníku zaměřeného na vnímání změny klimatu vyplynulo, že pro občany Jablonce je okolí přehrady nejčastějším místem úniku před vysokými teplotami. S postupující změnou klimatu a nárůstem vln veder tento význam ještě poroste. Pozemky u přehrady jsou v platném Územním plánu Jablonce nad Nisou zahrnuté do ploch kategorií VK (veřejných prostranství – komunikace), VZ (plochy veřejných prostranství – zeleň) a OV (plochy občanského vybavení).