Jablonec chce pořídit další kompostéry pro občany

V rámci projektu Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou pořídí statutární město 500 zahradních kompostérů, které pak zapůjčí svým občanům a školským zařízením. Na jejich pořízení získalo v prosinci loňského roku dotaci z rozpočtu EU ve výši 1,6 mil. korun. Podíl města činí 15 % z celkové částky, což je necelých 350 tis. korun. 

„Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje předcházení vzniku odpadů ve města. A jednou takovou možností jsou například kompostéry pro občany,“ vysvětluje ekonomický náměstek Milan Kouřil. 

První kompostéry za dotovanou cenu necelých 300 korun nabídlo město Jablonečanům v roce 2008. Projekt na pořízení kompostérů, které se zapůjčovaly občanům, pak město připravilo v roce 2017: „Kompostéry byly zájemcům, kteří o ně požádali, zapůjčeny na základě smlouvy na pět let. Po tomto období budou převedené do jejich vlastnictví,“ připomíná Kouřil. Nyní přichází město s dalším podobnou nabídkou. 

Projekt Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou město předložilo už loni do Operačního programu Životní prostředí na Státním fondu Životního prostředí a požádal o dotaci. „Její přidělení z rozpočtu Evropské unie ve výši 1,6 mil. korun, což je 85 % celkových nákladů, bylo schválené loni v prosinci,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová a pokračuje: „Tři stovky kompostérů bude o objemu 1000 litrů, zbývajících 200 bude mít objem 600 litrů.“  

Nové kompostéry budou ze silnostěnného recyklovaného plastu odolného proti nárazu a UV záření, s bočními dvířky a s větracími otvory na všech stranách tak, aby kompost byl dostatečně provzdušněný. Nebudou mít dno, takže kompostovaný materiál bude mít kontakt s půdou a mikroorganismy. Budou opatřeny bočními dvířky pro snadné vyjímání kompostu a víkem.

„Zájemci o ně budou moci žádat od 1. dubna, nutné bude vyplnit online formulář dostupný na webu města. Kromě elektronického podání si jej mohou vytisknout a vyplněný zaslat na adresu magistrátu, konktrétně na oddělení správy místního hospodářství. Osobně jej mohou odevzdat v informačním středisku radnice. Přidělovat se budou letos v létě,“ připomíná Barbora Šnytrová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství. 

Základní podmínkou pro získání kompostéru je vlastnictví pozemku na území města, kompostér nesmí být na veřejně přístupném pozemku nebo na tam, kde už je nějaký z roku 2018. Podrobné podmínky a vzor smlouvy jsou na internetových stránkách města.