Integrované územní investice ITI Liberec – Jablonec nad Nisou

V listopadu loňského roku schválili jablonečtí zastupitelé koncepční část strategie liberecko-jablonecké aglomerace pro územní investice ITI. Na to přímo navazuje Akční plán strategie rozdělený do programových rámců včetně finančních plánů. Z programu IROP je pro aglomeraci Liberec-Jablonec alokováno 1,326 mld. Kč, z OPD bude možné čerpat cca 1 mld. Kč a z OPŽP cca 180 mil. Kč.

„Pro každý operační program, prostřednictvím kterého budou podporovány strategické projekty ITI v rámci strategie liberecko-jablonecké aglomerace, je zpracován samostatný programový rámec, jenž musí být v souladu s příslušným operačním programem pro období 2021–2027. Programový rámec bude předmětem hodnocení ze strany řídicích orgánů,“ informuje vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová. Podrobné informace k ITI Liberec – Jablonec nad Nisou jsou na adrese: https://www.liberec.cz/iti/

Programové rámce Akčního plánu strategie liberecko-jablonecké aglomerace, které se na základě požadavků řídícího orgánu mohou měnit.

1. Programový rámec IROP – ITI (Integrovaný regionální operační program)

2. Programový rámec OPŽP (Operační program Životní prostředí)

3. Programový rámce OPD (Operační program Doprava)

„Z IROPu je pro aglomeraci Liberec-Jablonec alokováno 1,326 mld. Kč, projekty v programovém rámci mohou dosahovat do 130 % alokace na dané opatření. Z OPD budeme moci čerpat cca 1 mld. Kč a z OPŽP cca 180 mil. Kč. Do výzvy ITI se přihlásilo 135 projektů s požadavky na dotaci překračující 5,5 mld. Kč. Programový rámec IROP je nyní složen z 57 projektů, OPD z pěti a OPŽP z osmi projektů,“ jmenuje jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík s tím, že akceptací programových rámců skončí přípravná fáze strategie ITI Liberec-Jablonec n. N. a začne fáze realizační.

Přehled projektů na území města Jablonec nad Nisou

Integrovaný regionální operační program (IROP):

1. Portál Jablonečana - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 3,2 mil. Kč

2. Revitalizace sídliště Šumava - 3. etapa - žadatel SMJM, alokovaná dotace EU 8 mil. Kč

3. Revitalizace parku Tyršovy sady - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 30 mil. Kč

4. Navýšení kapacity MŠ Palackého - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 140 mil. Kč

5. Modernizace ZŠ 5. května - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 25,5 mil. Kč

6. Modernizace ZŠ Arbesova - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 17 mil. Kč

7. Modernizace ZŠ Mozartova - navazující investice - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 16,2 mil. Kč

8. Kantorova vila - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 42,5 mil. Kč

9. Revitalizace sokolovny - žadatel TJ Sokol Jablonec n. N., alokovaná dotace EU 31,5 mil. Kč

10. Terminál VOD v Jablonci nad Nisou - žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 100 mil. Kč.

11. Stezka pro nemotorovou dopravu . žadatel SMJN, alokovaná dotace EU 40 mil. Kč

Operační program Doprava (OPD):

1. Prodloužení TT v úseku Poštovní - Soukenná - Dolní náměstí - dopravní terminál v Jablonci nad Nisou - žadatel DPMLJ a.s., předpokládaná dotace EU 306 mil. Kč

2. Rekonstrukce měnírny Zelené údolí - žadatel DPMLJ a.s., předpokládaná dotace EU 50 mil. Kč

Operační program Životní prostředí (OPŽP):

1. Nemocnice Jablonec nad Nisou - zateplení a výměna oken pavilonu chirurgie (žadatel SMJN, předběžná dotace EU 18 mil. Kč)

2. Lesopark Kokonín (žadatel SMJN, předběžná dotace EU 25 mil. Kč)