Informace o činnosti městské policie

Děti se učily bezpečnému chování na silnici

Dny s dopravou opět obsadily dětské dopravní hřiště. Čtyři dny trávili žáci pátých a šestých tříd základních škol z Jablonecka tím, že se učili, jak se správně chovat v dopravních situacích, ale také poznávali některé složky Integrovaného záchranného systému. Dny organizuje jablonecká městská policie společně s Týmem silniční bezpečnosti, zúčastnilo se jich 624 dětí.

"Dny s dopravou pořádá městská policie společně s Týmem silniční bezpečnosti na dětském dopravním hřišti každý rok, letos nabídku rozšířili zástupci některých složek IZS, jejichž činnost se váže k tématu dopravy. Takže se dětem představili dobrovolní hasiči z Maršovic, Vězeňská služba ČR a Oblastní spolek Českého červeného kříže," říká preventista MP Miloslav Lejsek s tím, že preventivní program je primárně zaměřený na děti z pátých a šestých tříd základních škol. 

"Dorazily nejen třídy ze škol jabloneckých, ale měli jsme tu také děti z Velkých Hamrů, Tanvaldu, Desné, Josefova Dolu, Janova či Zásady, celkem jich bylo 624," vypočítává vedoucí dětského dopravního hřiště Ivana Bohuslavová, která dodává, že kromě výuky správného a bezpečného chování v silniční dopravě se děti mohly seznámit s činností jednotlivých složek IZS, používanou výstrojí a výzbrojí, ale také například s ochrannými pomůckami a donucovacími prostředky, které policisté nebo vězeňská služba v práci někdy potřebuje.

Strážník Pepík a Panda Fanda byli k vidění u bazénu

Stánky Policie ČR, hasičů, vězeňské služby, městské policie, záchranné služby i Českého červeného kříže se objevily u jabloneckého městského bazénu. Konal se tu Den s Tadeáškovými jesličkami. O dobrou náladu se staraly také mažoretky Jablonecká jablíčka z Vikýře. 

"Jde opět o tradiční akci, na které spolupracuje městská policie. Městská policie připravila pro účastníky Dne s Tadeáškovými jesličkami dopravní kvíz a ukázala služební vozidlo. Zájemci se mohli vyfotografovat s postavou strážníka Pepíka a na dění u stánku dohlížel také maskot MP, medvídek Panda Fanda," komentuje odpoledne u bazénu Miloslav Lejsek. Když děti odpovídaly správně, mohly si odnést omalovánky a pexesa s dopravní tématikou, tužky nebo reflexní pásky, které zvyšují jejich bezpečnost v dopravním provoze.  "Stanovištěm městských strážníků prošlo okolo 250 dětí a městská policie se určitě bude účastnit Dnes Tadeáškovými jesličkami i příští rok," slíbil za všechny Lejsek.