Dopravní hřiště vychovává malé cyklisty

Za 762 žáků základních škol, kteří byli proškoleni na Dětském dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou a úspěšně prošli závěrečnými zkouškami na průkaz cyklisty získala Městská policie Jablonec nad Nisou od Libereckého kraje dotaci ve výši 76 200 korun. 

Dopravní hřiště spravuje Městská policie Jablonec nad Nisou. Zatímco o letních prázdninách je otevřené pro veřejnost a slouží spíš pro zábavu, během školního roku tu probíhá dopravní výchova žáků 3. a 4. tříd základních škol z Jablonce a okolních obcí.

„Výuka probíhá dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol vydaného Ministerstvem dopravy – BESIP,“ konstatuje ředitel městské policie Luboš Raisner a dodává, že ve školním roce 2016/17 průkaz cyklisty úspěšně složilo 762 dětí z Jablonecka.  

Z krajské dotace městská policie pořídila další vybavení dopravního hřiště. „Zakoupili jsme 3 nová horská kola, která využíváme jednak k praktické výuce dopravní výchovy a jednak v době letních prázdnin i pro veřejnost. Dále reproduktor na ozvučení dopravních soutěží a dalších akcí a potřebovali jsme také novou sekačku k údržbě trávníku na dopravním hřišti. Peníze z dotace jsme využili i k nákupu reflexních prvků, které slouží především jako odměny a drobné dárky při preventivních akcích,“ vypočítává Bronislava Plešingerová, vedoucí Dětského dopravního hřiště v Jablonci nad Nisou. 

Dopravní hřiště ročně navštíví téměř 7 tisíc dětí, přičemž o letošních prázdninách sem zavítalo 1457 dětí i dospělých.