Dodržují radní a ostatní veřejní funkcionáři v Liberci zákon?

Jednou z povinností všech „veřejných funkcionářů“ jak je zákon 159/2006 Sb. tedy zákon o střetu zájmů nazývá, je povinnost podat oznámení o osobním zájmu, o činnosti, majetku, příjmech, darech a závazcích. Vedení registru těchto oznámení má v Liberci ve své gesci tajemník magistrátu, který má zároveň na starosti veškerou agendu s tím spojenou. Ve své podstatě to znamená, že kontroluje správnost a úplnost vyplnění oznámení a dodržení lhůty pro jeho podání. Lhůta je vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Ve srovnání s lhůtou pro podání daňového přiznání, kterou musí každý drobný živnostník dodržet je tedy dvojnásobně delší.  

Přestupkem je podle tohoto zákonu mimo jiné, uvedení nepřesných, nepravdivých nebo neúplných údajů, či nepodání oznámení v zákonné lhůtě. Za porušení zákona hrozí veřejnému funkcionáři pokuta až ve výši 50.000,- Kč.

Příjemným zjištěním pro mne bylo, když jsem si otevřel stránky města a našel u radních za Změnu tato oznámení zveřejněná, ačkoli to není povinností. Trošku nechápu, že to samé neudělají představitelé ANO, jejich koaliční partner. Domníval jsem se, že co se týká transparentnosti, tak jsou ve shodě, proto bych očekával, že je buď zveřejní oba, tedy ANO i Změna, nebo nikdo. Co mně ale překvapilo je to, že se mezi nimi najdou tací, kteří jsou schopni podat ono oznámení se zpožděním měsíc a půl po uplynutí zákonné lhůty, která jak už jsem uvedl výše je 6 měsíců. 

Paní radní Kocumová toho má asi moc, a proto potřebuje lhůty nadstandardně delší, než kdokoli jiný. Své oznámení, které zveřejnila, podala totiž až 17. srpna. Nedokáži si představit, co by se dělo, kdyby někdo z „obyčejných“ občanů nebo živnostníků podal například daňové přiznání s takovým zpožděním. To by ho úřady asi příliš nešetřili a to zcela logicky, jelikož na to prostě měl zákonem stanovenou lhůtu. 

Předpokládám, že s paní radní Kocumovou proběhlo v této věci standardní přestupkové řízení, jak vyžaduje zákon, a jistě je o tom někde i záznam. Vůbec zde nejde o to, zda byl tento přestupek řešen pokutou, nebo zda byl tento přestupek řešen jinak. Jde především o to, zda vůbec řešen byl! Protože pokud nebyl, tak by to znamenalo, že jsou tu zase rovní a rovnější a zákonné lhůty platí jen pro obyčejné občany. 

Společenská nebezpečnost tohoto deliktu není jistě vysoká, troufnu si dokonce tvrdit, že se rovná nule. Nicméně z etického hlediska, na které právě zástupci Změny často a rádi poukazují, jde o situaci, ke které by dojít nemělo. Jako voliče mne to přivádí na myšlenku, jak se mohu spolehnout na proklamovanou pracovitost někoho, kdo se uchází o mou přízeň ve volbách a není ani schopen včas vyplnit a podat jednoduché oznámení. 


Mgr. Petr Židek, MPA
člen RR ODS Libereckého kraje