Do oprav jabloneckých komunikací letos půjde téměř 20 milionů

Běžná údržba komunikací si v Jablonci nad Nisou každoročně vyžádá kolem 17 milionů korun. Letos navíc uvolnila rada města z rezervy další 4 miliony na škody vzniklé během letošní zimy.  

Částka na běžnou údržbu komunikací zahrnuje opravy výtluků na silnicích, celoplošné opravy velkých úseků, opravy rozbitých chodníků včetně povalených dopravních značek a poškozených či dožilých zábradlí, nástřiky vodorovného dopravního značení, zpomalovací prahy, nátěry atd.  Město Jablonec má ve svém majetku a stará se o 894 ulic v celkové délce 200 km, dále o 142 km chodníků, 23 parkovišť a 64 mostních objektů plus cca 100 ha veřejné zeleně. Údržba městského majetku, zejména komunikací, je v podstatě nekonečný příběh. Vzrůstající doprava, jablonecký kopcovitý terén a zimy s velkými teplotními rozdíly, které povrchu komunikací rozhodně neprospívají. 

Mimořádné opravy si jablonecké ulice a chodníky vyžádaly i po letošní zimě. „V závěru každého zimního období mapujeme rozsah škod a zpracováváme seznam prioritních potřeb. Udělali jsme to i letos a v důsledku toho rada města v dubnu uvolnila z rezervy na opravy další 4 miliony na mimořádné velkoplošné opravy výtluků po letošní zimě,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a městský majetek. Velkoplošné opravy financované z rezervy se týkají ulic J. Hory, 1. Máje, Mechová, Korejská, Dubová, Písečná nebo Zahradní.

Mosty a opěrné zdi

Co se mostů týká na řadu by měl letos přijít i mostní objekt - propustek v Zeleném údolí. Letos je třeba také vystavět novou opěrnou zeď včetně chodníku v Jarní ulici a ujíždějící svah v Luční nad autobusovým nádražím. Bude se pokračovat v opravách chodníků z již dožilých litých asfaltových povrchů – v Mánesově ulici, v Prosečské nebo Rychnovské ulici. 

V Aleji nejprve kopnou plynaři

Ulice v Aleji volá po opravě již dlouho, letos dojde k opravě těch zásadních výtluků tak, aby byla s opatrností bezpečně sjízdná. Příští rok tam totiž plynaři i vodaři plánují výkopy kvůli rekonstrukcím svých sítí, a tak by nemělo smysl ji letos nově opravovat. Pak, v následujícím období dojde k celkové opravě konstrukčních vrstev a povrchu, odvodnění, vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení

Požadavky osadního výboru se plní

„Obyvatelé Mšena se letos dočkají propojení ulic Mládí a Palackého, což odlehčí dopravě v sídlišti a v ulici U Kostela,“ říká náměstek Vele.  Výjezd z ulice Mládí do Palackého byl požadavek osadního výboru Mšeno. Po schválení všemi dotčenými orgány včetně krajské správy silnic a dopravního inspektorátu a vyřízení veškeré administrativy dojde letos k propojení obou ulic.

U bazénu bude bezpečněji
 
„Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a jsme připraveni práce letos provést,“ říká vedoucí odd. správa komunikací Pavel Kozák. „Dojde například k posunutí zastávky a v důsledku toho k rozšíření počtu parkovacích míst. Přibydou nové přechody a celkově nové řešení zklidní dopravu v okolí bazénu a rozhodně se zvýší bezpečnost v této lokalitě, kde je celoročně značný pohyb dětí i dospělých,“ konstatuje dále Kozák. Vše ale závisí na financích, pokud se objeví akce s vyšší prioritou, bude muset parkoviště u bazénu ještě počkat. Zatím s ní na odd. správy komunikací počítají.