Do Jablonce se vrací obrazy Romana Dresslera

Statutární město Jablonec nad Nisou získalo darem obraz z pozůstalosti jabloneckého rodáka Romana Dresslera. Nyní se restauruje, poté bude společně s dalším dílem stejného autora zdobit jednu ze tří zasedacích místností ve 2. patře jablonecké radnice. 

„Město oslovil Mathias Kahl, prasynovec jabloneckého malíře Romana Dresslera, s nabídkou několika Dresslerových obrazů. Stěhoval se a na obrazy už neměl dostatek prostoru, hledal proto pro ně smysluplné a důstojné umístění pod podmínkou, že obrazy nebudou nikdy sloužit ke komerčním účelům,“ říká Kateřina Hujerová z kanceláře primátora jabloneckého magistrátu, která má na starosti vztahy se zahraničím. 

Statutární město zaujal obraz ze 30. let minulého století znázorňující pohled na Jablonec od jihu ze Schnuppsteinu (vyhlídky vedle vodárny u Dobré Vody). „Obraz vhodně doplní výzdobu reprezentativních prostor radnice. Tematicky doplňuje další dílo Romana Dresslera v zasedací místnosti č. 203, velkoformátový obraz, který je dalším pohledem na Jablonec, tentokrát z Černé Studnice,“ doplňuje vedoucí odboru kancelář primátora Jana Matěchová. 

Obraz, který Mathias Kahl městu věnoval, je nyní v rukou restaurátora Jana Strnada. Ten je zároveň galeristou Městské galerie MY zaměřující se na regionální obrazy. Ta převzala další Dresslerova díla do svého depozitáře a v budoucnu je vystaví. 

Malíř Roman Dressler (1889, Jablonec n. N. – 1963 tamtéž) byl úspěšný portrétista, stejně tak se věnoval i krajinomalbě. V letech 1918 až 1921 byl žákem akademie výtvarných umění v Praze, studoval u profesora Thiele. Pobýval nějaký čas v Paříži, kde kreslil a maloval. První období jeho tvorby spadá do dvacátých let a je ovlivněno právě pařížským pobytem a kontaktem s nejprogresivnějšími proudy tehdejšího umění. Tehdy v jeho tvorbě převažovaly portréty a zátiší. Ve třicátých letech se usadil v rodném kraji a věnoval se krajinomalbě, pojaté realisticky s důrazem na přírodní detail. (zdroj: Galerie Platýz, Praha)