Devadesátiletá radnice se ptá na fotografie ze svého života

Jablonecká nová radnice letos slaví 90. výročí. V té souvislosti se chystají různé kulturní projekty. Jedním z nich je výstava fotografií zachycujících radnici během uplynulých 90 let.

„A proto bychom chtěli požádat veřejnost o pomoc. Snímky mohou zachycovat různé události v okolí radnice i uvnitř budovy – ať už jsou to slavnosti, svatby, sportovní klání či záznamy všedního dne,“ říká vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová.

Pokud se rozhodnete pomoci zapůjčením obrazu či fotografie na výstavu nebo umožníte pořízení reprodukce, nebude to jen vaším dobrým skutkem. Vždyť prezentováním díla na výstavě se obvykle zvyšuje jeho reálná cena. Chcete-li pomoci, spojte se prosím do 31. května s kanceláří primátora: matechova@mestojablonec.cz, 483 357 321.

Jablonec nad Nisou je jedním z mála statutárních měst, které nemá instituci, jež by se věnovala uchování historické paměti obce. A tak ji zastupují neziskové organizace, soukromí sběratelé i jednotliví občané. Všem patří za případnou pomoc poděkování.