Další bod v Tyršových sadech rozšiřuje kamerový systém

Jablonec nad Nisou - Nová bezpečností kamera bude hlídat pořádek v Tyršových sadech. Je součástí Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který spravuje městská policie. Na její zřízení přispěla dotace Ministerstva vnitra. 

Nová kamera bude dohlížet na východní část parku, a to zejména na vchody z ulice Fügnerova, na dětské hřiště a jeho okolí včetně nově zřízeného stanoviště MP. „Doplní tak tu stávající v ulici Sadová a pomůže nejen městské policii, ale také Policii ČR s dohledem na dodržování veřejného pořádku v parku, který veřejnost stále vnímá jako problematický,“ říká manažer prevence kriminality MP Jablonec nad Nisou Tomáš Svačina. 

Dotace Ministerstva vnitra ČR z programu Prevence kriminality na místní úrovni činila více jak 200 tis. korun.