ČTEME S RODIČI - znělo v Benešově u Semil od října do poloviny prosince 2020

ČTEME S RODIČI  - znělo v Benešově u Semil od října do poloviny prosince 2020, kdy vzhledem k epidemiologickému opatření státu měli žáci pouze on-line výuku ze svých domovů.

18.12.2020 se pak zapsal do mysli žáků 1.-5.třídy na ZŠ Benešov u Semil, kdy došlo k vyhodnocení čtenářské aktivity ČTEME S RODIČI, která je pod záštitou MŠMT, a to realizátorem aktivity – Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT.

Pro partnerství v tomto regionu byla oslovena Nadace Preciosa  , která podporuje různé aktivity v Libereckém kraji, a to hlavně v oblasti vzdělávání,  zdraví, kultury  i sportu. A  pomáhá i individuálně.

Nadace PRECIOSA se zapojila do aktivit souvisejících s epidemií COVID-19 a vnímala tuto čtenářskou aktivitu jako významnou podporu žáků v náročné době s cílem podpořit tak jejich vztah ke knize.

Na slavnostní den přijela i ředitelka Nadace PRECIOSA paní Andrea Kroupová, aby tak žákům, kteří přečetli během 5 týdnů celkem 5 knih, předala knižní odměnu z nakladatelství ADVENT-ORION s názvem RUMĚNIČKA LIPŮVKA.       
Dostat knihu z rukou ředitelky Nadace PRECIOSA, kterou zřídila firma PRECIOSA, náš přední výrobce skla, z kterého vyrábí unikátní svítidla a šperky, bylo pro mnohé žáky velmi příjemné. Z 32 žáků se úspěšně zúčastnilo 28 žáků tj. 87,5%.

Cílem čtenářské aktivity byla nejen aktivizace čtenářské komunikace dítěte s rodiči, ale zejména též posílení vztahu ke knize u každého žáka, a to se podařilo. 
Ve čtenářských dotaznících měli žáci zaznamenat poučení z knih do jejich života. Nás i paní ředitelku ZŠ Benešov u Semil Mgr. Minku Hnídkovou potěšilo, že její žáci poznali, že si máme pomáhat, rodiče se mají poslouchat, všude dobře doma nejlépe, všechny věci se mají dělat z lásky a jak to nejlépe dovedeme, nepoctivost se nevyplácí, mít rád zvířata atd. 

       
       
Žáci 1.třídy, kteří ještě neumějí číst a psát, se vyjadřovali svými obrázky, jenž významně vystihovaly jejich emoce. Při vyhodnocení a předání knižní odměny se tak s radostí vyjadřovali o tom, jak s maminkou či tatínkem knihu četli a povídali si o poučeních.
            
                                                                                   
Tyto čtenářské aktivity by se nemohly realizovat bez podpory sponzorů na nákup knižních odměn, a tak především Nadaci PRECIOSA patří za to velké poděkování.                             

Sepsal: Ing. Josef Vavřík