Čmelák ukončil přípravu projektu Centrum pro přírodu a evropské dotace nevyužije.

Po dvou letech přípravy rozhodla Rada sdružení Čmelák ukončit přípravu projektu Centrum pro přírodu ve Starém Harcově. Hlavním důvodem jsou komplikace se získáním územního rozhodnutí  a  stavebního povolení, které již neumožní stavbu v potřebných termínech zahájit a dokončit. 

Nízkoenergetická stavba za cca 20 mil. Kč měla stát na rozlehlém pozemku ve Starém Harcově a měla vytvořit zázemí pro činnost této neziskové organizace, která rozsahem aktivit i počtem členů patří mezi největší ekologické organizace v našem kraji, již s téměř 20-ti letou tradicí.
 
Čmelák měl připravený projekt i peníze na financování potřebných 15% projektu z vlastních zdrojů, když se mu podařilo získat finančního partnera, který byl ochoten poskytnout dlouhodobou půjčku.
 
Jan Korytář, předseda sdružení k tomu dodává: „Je to škoda, naše organizace mohla získat konečně profesionální zázemí pro svou činnost, do přípravy projektu jsme dali hodně energie a financí, ale ne každý projekt vyjde. Věřím, že se Čmeláku podaří využít příštího projektovacího období a vybuduje si odpovídající zázemí pro své aktivity.“