Česká lékařská komora poskytla prostředky na další vzdělávání lékařů

Česká lékařská komora (ČLK) darovala Krajské nemocnici Liberec, a.s. od okresního sdružení v Liberci částku 20 tisíc korun na vzdělávání lékařů. Peníze věnované krajské nemocnici využije lékařská knihovna.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo v letošním roce ušetřit prostředky a můžeme je vrátit zpět lékařům touto formou. Knihovna krajské nemocnice poskytuje vynikající služby nejen lékařům pracujícím v nemocnici, ale všem dalším kolegyním a kolegům ze všech odborností  z celého okresu. Nejen povinné specializační ale především celoživotní vzdělávání jsou povinností každého lékaře a proto chceme ve spolupráci a podpoře těchto aktivit pokračovat,“ řekl předseda ČLK v Liberci a zároveň primář urologie v KNL MUDr. Jan Mečl s tím, že poskytnutí daru rozhodlo představenstvo místního sdružení ČLK v prosinci. Ze 737 lékařů zaregistrovaných na Liberecku pracuje podle předsedy MUDr. Jana Mečla zhruba 300 v krajské nemocnici.
 
„Za tento příspěvek České lékařské komoře děkujeme a vážíme si toho,“ konstatoval generální ředitel a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA s tím, že lékařská knihovna je pro další vzdělávání lékařů velmi důležitá, protože jim zprostředkovává celou řadu služeb od absenčních a prezenčních výpůjček přes rešeršní služby až po referenční a konzultační služby. „Lékařská knihovna shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z klinické medicíny a okrajových oborů v klasické tištěné formě nebo na nových informačních nosičích pro všechny zájemce z řad lékařů, sester, managementu nemocnice, lékařů pracujících mimo nemocnici, studentů a ostatních uživatelů z řad odborné veřejnosti. Je akreditovanou knihovnou, spolupracující s ostatními knihovnami odbornými i veřejných,“ dodala vedoucí knihovny Mgr. Jitka Klímová.
 
Vzdělávání lékařů je velmi důležité zejména pro ty, kteří přicházejí co praxe. Vzdělání lékařů od nástupu po škole do praxe do získání odbornosti trvá dle jednotlivých specializací nejčastěji 5 let. Lékař po tuto dobu nemůže pracovat zcela samostaně a nemalé náklady na vzdělání hradí zaměstnavatel,“ vysvětlil rozhodnutí ČLK primář urologie MUDr. Jan Mečl a dodal, že každý přípěvek s cílem zvýšení odborných kvalit zdravotníků je proto pro nemocnici vítaný.