Autobusy se přizpůsobí sportovnímu klání i prázdninám

Jablonecká dopravní, a.s., (JD) posílila na víkend autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Bedřichovem. V sobotu 12. a v neděli 13. února tak bude k dispozici návštěvníkům 55. ročníku ČEZ Jizerské 50 více vozů. Změnou projdou také jízdní řády o jarních prázdninách, které následují hned po lyžařském víkendu.

„Spojení Jablonce nad Nisou s Bedřichovem bude zajistí autobusová linka MHD č. 101 (Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) tak, že do Bedřichova budou zajíždět i vybrané spoje, které běžně končí v Janově, případně pravidelné spoje dopravce posílí,“ říká ředitel JD Luboš Wejnar.

Sobota 12. 2. 

• z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská): v 6:11, 6:41, 7:11, 7:41, 8:11, 8:41, 9:11 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101;
• mimořádné spoje z Janova (zastávka Janov, samoobsluha) do Bedřichova: 7:07 a 7:37;  
• z Bedřichova: dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

Neděle 13. 2. 2022

• z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská): v 5:41, 6:11, 6:26, 6:41, 6:56, 7:11, 7:26, 7:41, 8:11, 8:41, 9:11 a dále dle jízdního řádu linky MHD č. 101;
• mimořádné spoje z Janova (zastávka Janov, samoobsluha) do Bedřichova: 6:37 a 7:07;
• z Bedřichova: dle jízdního řádu linky č. 101 a dále v 10:41, 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 13:41, 14:11, 14:41, 15:11, 15:41, 16:11, 16:41, 17:41, 18:41, 20:41 a 23:17.

V provozu bude také víkendová zimní linka č. 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jablonec s odjezdy z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská): 8:00, 9:30, 11:30 a 13:00, z Bedřichova: 8:54, 10:24, 12:24 a 13:54. 

Veškeré informace k závodům na https://jiz50.cz/

Provoz MHD o jarních prázdninách 14.-18. 2. 2022

Po dobu jarních prázdnin 14.-18. 2. nebudou v Jablonci nad Nisou jezdit spoje s číselným označením 40 a školní linky č. 131, 132 a 133. O jarních prázdninách budou na lince č. 101 prodlouženy až do Bedřichova spoje s odjezdem z autobusového nádraží v 9:15, 9:45, 10:45. Zpět z Bedřichova budou odpoledne nad rámec běžného jízdního řádu zajištěny spoje s odjezdem v 15:11 a 16:11 hod. Dále bude v provozu linka č. 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jablonec s odjezdy ze zastávky Pražská v 8:00, 9:30, 11:30 a 13:00 hod.